• کد خبر : 12742

پروتکل‌های از پیش تعیین شده‌ پرشماری باید در مورد سیاستمداران و شخصیت‌های مهم رعایت شوند.

به گزارش "گفتمان"

«باد» اما وقتی وزیدن می‌گیرد همه این پروتکل‌ها «بر باد» می‌روند.

تصاویر دست‌چینی از سیاست‌مداران و شخصیت‌های بر باد‌ رفته را در زیر مشاهده کنید.

 

          

 

خبر فارسی

نظرات کاربران