• کد خبر : 1514

فراکسیون امید فردا صبح، ساعت 7 تا 8 پیش از صحن علنی جلسه دارد. موضوع لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد و چگونگی واکنش مجلس در دستور جلسه است.

محمود صادقی در صفحه توییتر خود نوشت:

 
فراکسیون امید فردا صبح، ساعت 7 تا 8 پیش از صحن علنی جلسه دارد. موضوع لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد و چگونگی واکنش مجلس در دستور جلسه است.

جدیدترین توییت محمود صادقی؛ جلسه فراکسیون امید برای چگونگی واکنش به لغو سخنرانی مطهری

 

خبر فارسی

نظرات کاربران