• کد خبر : 1534

آنچه ازمشاهدات عینی شبکه های اجتماعی برمی آید، ترویج لا ابالیگری وتزریق هرزه نگاری ست.بی اعتنایی به انضباط اجتماعی به وفوربه چشم می خورد.

هنجار شکنی وفحاشی درتعاملات کلامی و روابط خاموش افراد، در فضای مجازی موضوعی ست که در جای خود باید به آن پرداخت.

ازآنجایی که در فضای مجازی، افراد رودررو با هم گفتگو نمی کنند،گاهی محاورات به مشاجرات سوق پیدا می کند،و درشت گویی با فونت ریزبه خشونت با لحن تیز مبدل می شود.

کاهش صبردرنوشتارعجولانه ی کاربران در جامعه ی مجازی به وضوح مشهود است. خشونت دراین فضا ، بزرگ وکوچک هم نمی شناسد.

 کم رنگ شدن اصول اخلاقی درفضای مجازی، مخصوصا درشبکه های اجتماعی به اوج رسیده است.وقتی خانواده فرزند خود را به جامعه ی شبکه های اجتماعی می سپارد دیگر امیدی ندارد که ازتربیت خانوادگی اش چیزی بجای بماند!.

ترویج بی تربیتی درشبکه های اجتماعی ازمصادیق روشن تهاجم فرهنگی می باشد. گاهی شاهدیم که اصول اولیه ی ادب و نزاکت چنان زیر پا گذاشته می شود که بعضی افراد از نوشتن سخیفترین مطالب در این فضای آزاد ابایی ندارند.

آنچه ازمشاهدات عینی شبکه های اجتماعی برمی آید، ترویج لا ابالیگری وتزریق هرزه نگاری ست.بی اعتنایی به انضباط اجتماعی به وفوربه چشم می خورد.

بعضی افراد ازآنچه درانظار عمومی شرم دارند، درفضای مجازی هیج حیایی ندارند.

هرزه نگاری در شبکه های اجتماعی موجب شکتن قبح این عمل است. گاهی همانهایی که درافکار عمومی به نکوهش هرزه نگاره ها می پردازند، درزوایای خاموشِ شبکه های اجتماعی با اسم مستعاربیداد می کنند!.

هرزه نگاری از ولنگاری سرچشمه می گیردکه در نوشتارافرادی جلوه می کند که به تربیت ظاهری خویش بیشتر ازادب باطنی پایبند هستند.

نوشتارهنجار شکنانه، گرایش به پستی را نشان می دهد که نمی توان ازپیامدهای آن به آسانی عبور کرد.

 افکارمردم درشبکه های اجتماعی با یک هجمه پیچیده درابعاد نامرئی محتوا سازان مختلف مواجه است. 

وقتی که قبح عملی شکسته شودو آن عمل درجامعه تبلوریابددیگرپاک کردن صورت مسئله راه چاره نخواهد بود.

یکی دیگر از تحریرهای نامناسب در شبکه های اجتماعی تخریب و حرمت شکنی ست.شکستن اعتبار و آبروی افرادبا انتشارمطالب مبهم، بدون هیچ توجیه موجهی ورود به حریم شخصیت افراد است.

دست افراد درفضای مجازی به قدری باز است که هر فرد می تواند بجای چندین نفر با چندین اسم مستعار فعالیت نماید.

بدون اینکه تبعات منفی یا مثبت نوشتارش را ببیند!. 

توهین به افراد با تنوّع ابزاری ازقبیل عکس نوشته ها ،فیلم ،کامنت،حاشیه سازی و شایعه پراکنی به سرعت قابل انتشار است. و متاسفانه این جرم گاهی اوقات غیر قابل پیگیری ست. 

به راستی دلایل هرزه نگاری چه می تواند باشد؟!

 لجاجت، ضعف شخصیتی،کمبودهای خاص درونی، بی صبری، بی ا عتمادی به همه چیز، فقراخلاق وضعف عقیده فقط چند دلیلی از دلایل متعدد هرزه نگاری در شبکه های اجتماعی می باشد.

ناشناسی درفضای شبکه های اجتماعی، قدرت پرداخت هزینه اینترنت برای اکثرکاربران، واتصال راحت به سیستم اینترنتی، این امکان را به اکثر افرد، با هر سوادی می دهد که درشبکه های اجتماعی دست به نگارش شوند.

کاربران شبکه های اجتماعی محتوا سازو محتوا سوزند.هم مصرف کنندگان انواع محتواهای این مجموعه اند،هم سازنده ی انواع محتوهای مثبت ومنفی می باشند.

مهندسی فرهنگی درشبکه های اجتماعی مبحثی ست که مسئولین باید آن را جدی بگیرند. محتوا سازانی که دست کم از چندین متخصص درزمینه ی اجتماعی،روانشناسی وفرهنگی تشکیل شده باشند،بهتراست درشبکه های اجتماعی حضور داشته باشند.

انسان درگفتار و نوشتارش خود نمایی می کند. نگارش جلوه ای ازشعور آدمی ست.

اگر انسان در چنین فضای وسیعی به گستردگی شبکه های اجتماعی قرار گرفت وبه امنیت اجتماعی صدمه نزد،درجایگاه انسانیت قرار دارد.در غیر اینصورت "مُلّا شدن چه آسان، انسان شدن محال است!..."

 

خبر فارسی

نظرات کاربران