• کد خبر : 16615

موزه زندگی روستای انگلیس موشی را به دام انداخت، اما نه در تله ای که توسط کارکنان موزه برای به دام انداختن جوندگان و آفاتی که آثار را تهدید می کنند، کار گذاشته شده، بلکه تله ای متعلق به 155 سال پیش که در موزه نمایش داده می شد. این موش وقتی کشف شد که یکی از متصدیان موزه که مشغول تحقیق میان رشته ای روی حیوانات بود با آن مواجه و متعجب شد و این موضوع را با ایمیل به اطلاع کارکنان موزه رساند.

به گزارش "گفتمان"
این تله موش که «تله موش ابدی» نام دارد مکانیزم الاکلنگی دارد بنابراین وقتی موش وارد سوراخ می شود درها به روی او بسته می شود. اگرچه تاریخ دقیق ساخت این تله معلوم نیست اما در سال 1891 به موزه اهدا شده است. این تله طعمه ای نداشت اما موزه معتقد است که موش نخی را دنبال کرده که به دام افتاده و مرده است. این موزه در نظر دارد موش را یکی از خصوصیات دائمی این تله موش تبدیل کند و برای همیشه آن را نمایش دهد.
 
قربانی تازه تله موش 155 ساله در موزه
 
قربانی تازه تله موش 155 ساله در موزه
 
قربانی تازه تله موش 155 ساله در موزه
 
قربانی تازه تله موش 155 ساله در موزه
 
قربانی تازه تله موش 155 ساله در موزه
 

قربانی تازه تله موش 155 ساله در موزه

 

نظرات کاربران