• کد خبر : 17212

در شورشی که به تازگی در یکی از این زندان ها رخ داده حدود 33 زندانی کشته شده است.

به گزارش "گفتمان"
زندان  های " مونت کریستو" و " پدرینهاس" از مخوف ترین زندان های برزیل به شمار می روند. زندان هایی که تا کنون شورش های متعددی در آنها صورت گرفته و منجر به کشته شدن تعداد زیادی زندانی شده است. البته مقامات برزیلی  در سالیان اخیر با راهکارهای جدید تا حدودی در فرو نشاندن و سرکوب این شورش ها بویژه در زندان "پدرینهاس" موفق بوده اند اما به نظر می رسد تا برگشت اوضاع به حالت عادی راه درازی در پیش است.

در یکی از شورش ها و درگیری هایی که به تازگی بین دو دو باند تبهکار رقیب در زندان " مونت کریستو"  در شهر " بوآ ویستا" در ایالت " رورایما" صورت گرفت، 33 زندانی کشته شدند. بیشتر این زندانیان در اثر ضربات چاقو جان خود را از دست دادند. بعد از این حادثه گارد ضد شورش با تجهیزات سنگین در این زندان مستقر شدند.  فرماندار این ایالت تایید کرد که این زندان تنها گنجایش حدود 750 زندانی را دارد در حالیکه حدود 1475 زندانی در حال حاضر در این زندان نگهداری می شوند. در ادامه می توانید این تصاویر را مشاهده کنید.

 

تصاویر یکی از زندان های مخوف برزیل+(18+)

تصاویر یکی از زندان های مخوف برزیل+(18+)

تصاویر یکی از زندان های مخوف برزیل+(18+)

تصاویر یکی از زندان های مخوف برزیل+(18+)

تصاویر یکی از زندان های مخوف برزیل+(18+)

تصاویر یکی از زندان های مخوف برزیل+(18+)

تصاویر یکی از زندان های مخوف برزیل+(18+)

تصاویر یکی از زندان های مخوف برزیل+(18+)

تصاویر یکی از زندان های مخوف برزیل+(18+)

تصاویر یکی از زندان های مخوف برزیل+(18+)

تصاویر یکی از زندان های مخوف برزیل+(18+)


 

منبع خبر:

خبر فارسی

نظرات کاربران