• کد خبر : 17217

مردم امسال در جواب تبریک رئیس جمهور، پیامک هایی ارسال کرده اند که دیدن و مرور برخی از آنها خالی از لطف نیست.

به گزارش "گفتمان"

 ارسال پیامک از سوی رئیس جمهور حسن روحانی در مناسبت های مختلف از جمله عید نوروز به تمام مشترکان تمام اپراتورهای کشور، انتقادات و بحث های بسیاری را برانگیخته است که مهمترین آن درباره هزینه ارسال ده ها میلیون پیامک است.

با فرا رسیدن نوروز 96، بار دیگر شهروندان سراسر کشور پیامک رئیس جمهور را دریافت کردند؛ پیامکی که با تنظیمی ماهرانه، دو واژه «امید» و «پیروزی» را در سال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، در پیامک تبریک سال نو، برجسته کرده بود.

با توجه به مشکلات عدیده اقتصادی مردم از جمله افزایش آمار بیکاری به رکوردی تاریخی و رکود حاکم بر تولید و صنعت و بازار کشور، مردم نیز در جواب تبریک رئیس جمهور، پیامک هایی ارسال کرده اند که دیدن و مرور برخی از آنها خالی از لطف نیست:

 


 

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

پیامک رئیس جمهور

 

 

نظرات کاربران