• کد خبر : 17272

گروه تروریستی هیئت تحریر الشام (هتش) با منتشر کردن تصاویری اعلام کردند ابو جابر الشیخ و عبدالله المحیسنی فرمانده و مفتی شرعی این گروه تروریستی با حضور در اتاق جنگ ریف حماه شمالی علاوه بر گفتگو با تروریست ها عملیات های این گروه تروریستی علیه ارتش سوریه را به صورت شخصی مدیریت کردند

به گزارش "گفتمان"

 گروه تروریستی هیئت تحریر الشام (هتش) با منتشر کردن تصاویری اعلام کردند ابو جابر الشیخ و عبدالله المحیسنی فرمانده و مفتی شرعی این گروه تروریستی با حضور در اتاق جنگ ریف حماه شمالی علاوه بر گفتگو با تروریست ها عملیات های این گروه تروریستی علیه ارتش سوریه را به صورت شخصی مدیریت کردند

 

 

نظرات کاربران