• کد خبر : 17273

آبشار خیره کننده آتش امااین آبشار ،یک آبشار معمولی است که هنگام غروب آفتاب با تابش خورشید مثل آبشاری از گدازه های آتشفشانی ،روشن می شود.

به گزارش "گفتمان"

آبشار "هورستیل” آبشاری فصلی درزمستان و بهار است و ارتفاع آن 650 متر است.
 

آبشار خیره کننده آتش


 

نظرات کاربران