• کد خبر : 1806

برناردیتوآوزا در نشست شورای امنیت سازمان، درارتباط با کمبود آب آشامیدنی به ارائه گزارش پرداخت.

به گزارش "گفتمان" به نقل از رادیو واتیکان، سخنگوی واتیکان گفت: دو سوم سطح زمین را آب تشکیل می دهد، با این حال کاهش آب، توجه ها را به خود جلب می کند.

در برخی مناطق به دلیل موقعیت جغرافیایی آنها، منابع آب از ابتدا ناچیز بوده و در مناطق دیگر کمبود آن ناشی کنترل نادرست می باشد. علاوه بر این تخریب محیط زیست و تعقیرات آب وهوایی موجب اختلال در چرخه آب میشود. در مورد کمبود آب آشامیدنی، نماینده سنگال در شورای امنیت سازمان ملل گفت: در زمان حال اختلاف بر سر نفت و زمین میباشد، در حالی که اختلاف بر سر آب در آینده منجر به درگیری خواهد شد، اگر چاره ای برای آن نیاندیشیم. در حال حاضر روند خصوصی سازی آب روبه رشد بوده و آنرا تبدیل به یک کالا کرده که این امر موجب آن می شود که فقرا از دسترسی به آب آشامیدنی محروم شوند. به عقیده سخنگوی واتیکان، اینکه شرکت های بزرگ بین المللی میخواهند کنترل منابع آب دردست بگیرند، ممکن است به یکی از عوامل اصلی درگیری منجر شود. 
 

خبر فارسی

نظرات کاربران