• کد خبر : 21275

انتخاب محسن هاشمی به عنوان رئیس شورای شهر انتخاب میمونی بود که اعضای محترم شورا، برای احترام به روح دموکراسی و گامی موثری جهت کسب اعتماد عمومی شهروندان به پاسداشت مشارکت مردم در انتخابات ٢٩ اردیبهشت و پیروزی لیست امید انجام دادند .

به گزارش "گفتمان"

شمس افرازی زاده فعال سیاسی و عضو ارشد حزب اراده ملت در یادداشتی ارسالی برای "گفتمان" نوشت:

رفتارهای دموکراتیک در میان شهروندان یک جامعه ، زمینه ساز رشد و توسعه فرهنگ دموکراسی میشود 

و وقتی که رفتارهای دموکراتیک به عنوان فرهنگ در جامعه رواج پیدا کند ، به عنوان یک عنصر پویا به صورت عادت غالب شهروندان جامعه تبدیل میشود ،

و رفته رفته این عادت غالب به صورت فرهنگ سیاسی در امده و زمینه ساز روی کار امدن حکومتهای دموکراتیک خواهد شد .

 لذا انچه در جلسه منتخبین شورای شهر پنجم  در خصوص انتخاب مهندس محسن هاشمی به سمت ریاست شورای شهر ، به وقوع پیوست ، 

انتخاب میمونی بود که اعضای محترم شورای شهر ، برای احترام به روح دموکراسی و گامی موثری جهت کسب اعتماد عمومی شهروندان به پاسداشت مشارکت مردم در انتخابات ٢٩ اردیبهشت و پیروزی لیست امید انجام دادند .

 لذا انتخاب محسن هاشمی به سمت ریاست شورای شهر از این منظر قابل تحسین و تامل است .

  محسن هاشمی با اتکا به سابقه مدیریت شهری و اجرایی خود و همچنین به عنوان فرزند ارشد ایت اله هاشمی و میراث دار  اعتباراجتماعی و سیاسی ایشان خصوصا محبوبیت حضرت ایت اله هاشمی در اعلام مواضع شفاف و مردمی بعد از تحولات ٨٤ و ٨٨ ایشان که توام با درک درست از فضای جامعه و اجتهاد فقهی خود در خصوص حکومت دینی ، که با دست یابی به شناخت شناسی درست و  معرفتی در این حوزه که به روشنی دریافته بود که رضایت مردم پایه های مشروعیت و اقتدار حکومت دینی را تشکیل و حاکمیت دینی موظف به زمینه سازی جهت تحقق این خواست عمومی ست .

مرحوم هاشمی با تامل در اراء روشنفکران دینی و بازنگری در اندیشه های خود ، غایت مطلوب خوبش را به عنوان یک سیاستمدار بر پایه های مشروعیت حکومت  در رضایت مردم میدید و انتخابات ازاد را عاملی برای به فعلیت بخشیدن به این غایت مطلوب میدانست .

  لذا طرح این دیدگاه و درک درست مرحوم هاشمی  خصوصادر سالهای منتهی  به فوت ایشان ، موجب محبوبیت فراوانی در میان جامعه گردید و همین امر موجب گردیده بود که در کنار حمایتهای اقای خاتمی از لیست امید این پایگاه عظیم مردمی را برای محسن هاشمی به ارمغان بیاورد و محسن هاشمی با سرلیستی در شورای شهر تهران از طرف جریان اصلاح طلب چنان اقبال عمومی را به خود جلب کند که رای بی سابقه ای را در تهران به خود اختصاص دهد . و شورای محترم شهر نیز به حرمت این اعتماد عمومی و به منظور ارج نهادن به روح دموکراسی ، ایشان را به عنوان ریاست سورای شهر پنجم انتخاب کند .

  اکنون که مهندس هاشمی و شورای شهر برخواسته از لیست امید ، با پایگاه اصلاح طلبانه ، توانسته اند که این سرمایه اجتماعی عظیم را در سیاست به قدرت تبدیل نمایند ، باید بدانند که قدرت و اختیارات تفویض شده از طرف شهروندان و با مکانیزم صندوقهای رای به منزله پیمانیست که تعهدات و و وظایف سنگینی را برای منتخبان در پی خواهد داشت ، و تا مادامی  که  به این اصول و ارزشهای اخلاقی دموکراسی پاییند باشند و از این مزیت مشروعیت مردمی برخوردار و عملکرد درست و مقبولیت انها پشتوانه این مشروعیت خواهد بود ، لذا با همدلی و هماهنگی باید رنجها و اندوههای فراوان شهر را التیام بخشند و در مسیر مصلحت و منافع شهروندان گام بردارند .

شمس افرازی 

عضو ارشد حزب اراده ملت ایران

 

خبر فارسی

نظرات کاربران