• کد خبر : 22206

با توجه به اهمیت جایگاه سیاسی کمیته بین المللی احزاب آسیایی یا به طور مخفف آی گپ در قاره کهن به این نتیجه می رسیم که باید با بهره برداری کامل از ظرفیت ها و همکاری دوستانه و مبتنی بر احترام متقابل با احزاب آسیایی گامی جدی در عرصه دیپلماسی حزبی و در راستای حل مشکلات اساسی قاره آسیا برداشت .

به گزارش "گفتمان"

فراز صادقی مقدم فعال سیاسی و نائب رئیس حزب کارگزاران سازندگی شعبه استان سمنان در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت:

  امروزه احزاب یکی از ضروریات جوامع بشری در عصر مدرن محسوب می شوند بطوریکه یکی از موثر ترین نهاد های تاثیر گذار بر روند تصمیم گیری ، تصمیم سازی و اجرائی کشورها و به عنوان حلقه رابط بین مردم و حاکمیت سیاسی تبدیل شده اند .

با توجه به اهمیت جایگاه سیاسی کمیته بین المللی احزاب آسیایی یا به طور مخفف آی گپ در قاره کهن به این نتیجه می رسیم که باید با بهره برداری کامل از ظرفیت ها و همکاری دوستانه و مبتنی بر احترام متقابل با احزاب آسیایی گامی جدی در عرصه دیپلماسی حزبی و در راستای حل مشکلات اساسی قاره آسیا برداشت .

در عصر مدرن امروز و با ارزیابی شرایط کنونی جهان نقش احزاب به عنوان چرخ دنده ماشین دموکراسی غیر قابل انکار است و وجود احزاب در جوامع امروزی بیش از پیش به یک نیاز ضروری تبدیل شده است ؛ به طوری که هم دولت ها و هم جوامع به فعالیت احزاب نیازمندند و علت این مهم این است که امروزه خواسته های گروه ها و اقشار جوامع متفاوت شده و درک آن ها از نیاز های طبقاتی ایشان افزایش پیدا کرده است . 

با توجه به موارد فوق الذکر به این درک می رسیم که با مذاکره در قالب دیپلماسی حزبی نه تنها آینده ای روشن تر برای ملت های به ارمغان می آوریم بلکه می توانیم بر چالش هایی همچون : تامین صلح و امنیت ، توسعه اقتصادی ، توسعه سیاسی و .... با همکاری و گفتگو فائق آییم .

نیمی از کشور های شرکت کننده در این کنفرانس بین المللی از کشورهای اسلامی آمده اند که متاسفانه یکی از مهجور ترین مباحث نظام سیاسی این کشورها بحث احزاب است که امید آن می رود با برگزاری سالانه این کنفرانس و افزایش سطح تاثیر گذاری آن ، تغییرات محسوسی را در توسعه نظام سیاسی این کشورها شاهد باشیم که خود تاثیری بسزا در توسعه سیاسی قاره کهن دارد و می تواند مهم ترین دستاورد آی گپ یا دیپلماسی حزبی باشد .

در انتها باید به این نکته اشاره کرد که کمیته دائمی کنفرانس بین المللی احزاب آسیایی و دومین کنفرانس ویژه راه ابریشم برای جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقش ارتباطات که به مانند زیربنای تمدن هر جامعه است و نقش شاخص راه ابریشم در توسعه اقتصادی و پل پیوند و تبادل فرهنگی میان اقوام و ملل از اهمیت فراوانی برخوردار است .

لذا امیدواریم همانند سالیان گذشته فرصت سوزی نکنیم و این پتانسیل های بالقوه را بالفعل تبدیل کنیم و در این میان از نقش جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به صلح پایدار در قاره آسیا غافل نشویم .

 

خبر فارسی

نظرات کاربران