• کد خبر : 251

دوهفته نامه سیاسی - اجتماعی آیت ماندگار به مدیر مسئولی محمد آیتی و سردبیری امیرحسین مصلی نیمه اول و دوم هر ماه منتشر می شود.

به گزارش "گفتمان" در این شماره «آیت ماندگار» پیرامون ‌ترمیم کابینه دولت پرونده ای داشته است:

یک عذرخواهی عملی و باشکوه

در یادداشتی، محمدهادی جامعی از فرهنگ و هنر تا فرهنگ و ارشاد می نویسد و همچنین سعید فکوری از رویکرد هوشمندانه دولت تدبیر و امید سخن به میان می آورد.

سرمقاله این دوهفته نامه به قلم امیرحسین امیرفیض با عنوان "روحانی شش ماه بیشتر فرصت ندارد" اختصاص دارد. نویسنده این یادداشت از عملکرد دولت یازدهم در ماه های پایانی عمرش می گوید.

اما پرونده اصلی این نشریه نگاهی به معضل اعتیاد دارد:

تشکل‌های مردم‌نهاد تنها حریف معضل اعتیاد

همچنین گزارشی در رابطه با افزایش نگران‌کننده مصرف مشروبات الکلی در ایران با عنوان اعتیاد خاموش! از دیگر مطالب این پرونده است.

دوهفته نامه سیاسی - اجتماعی آیت ماندگار به مدیر مسئولی محمد آیتی و سردبیری امیرحسین مصلی نیمه اول و دوم هر ماه منتشر می شود.

 

 

 

نظرات کاربران