• کد خبر : 2719

دموکراسی مهمترین بخش از زندگی متکامل امروز انسان است و احزاب بستر اساسی و جدی برای انتقال دانش و تجربه تاریخی انسان در جهان گذشته و امروز است و می تواند بهترین مسئولیت را در برابر جهان آینده ایفا کند.

به گزارش "گفتمان" سید محمد صادق خرازی در مراسم افتتاح دفتر حزب ندای ایرانیان شعبه خراسان شمالی در بجنورد با اشاره به اینکه مهمترین پرسشی که در برابر ما قرار دارد این است که چرا با تدبیر جمعی و هم فکری عده‌ای به تشکیل حزب ندای ایرانیان پرداخته‌ایم؟ افزود: روزگاری که انجماد سیاسی بر ایران حاکم بود به همت عده ای از افراد این حزب با هدف اینکه بگوییم جوانان، صاحب اختیار اصلی ایران و تاثیرگذارترین قشر بر این ملک وملت هستند، راه اندازی شد.

وی ادامه داد: دغدغه جوان گرایی فقط در کلام و بیان خلاصه نمی شود بلکه دغدغه توجه به جوانان برای به قدرت رسیدن عده ای، امری نابخشودنی و باطل است.

خرازی با بیان اینکه جوانان صاحب اختیار کشور و تاثیرگذارترین نهله موجود در این سرزمین هستند، اظهار کرد: پیران خردمند در کنار جوانان می توانند تحولات بزرگی در کشور به وجود آورند.

وی با اشاره به اینکه این حزب درصدد است تا پلی میان جوانان و ظرفیت های ایران شود، بیان کرد: تحولات بزرگی در علم، تکنولوژی و اندیشه در حال انجام است، تحولات اساسی که زندگی انسان را در پناه علم و دانش متحول کرده است و در این برهه زمانی نمی توانیم فقط بگویم که به امید خداوند خیر است و کشور با تقدیر اداره می شود.

وی تصریح کرد: تدبیر در کنار تقدیر معنا پیدا می کند و اگر ایران بخواهد ایران شود و اگر این کشور بخواهد گلستان شود و در عرصه های جهانی از تراز جهانی برخوردار شود چاره ای جزء این ندارد که در شناخت و معرفت خود از جهان تحول ایجاد کند و این تحول با خرد جمعی بی تکلف به دست می آید.

خرازی با تاکید بر اینکه احزاب بهترین بستر برای آموزاندن است، گفت: دموکراسی مهمترین بخش از زندگی متکامل امروز انسان است و احزاب بستر اساسی و جدی برای انتقال دانش و تجربه تاریخی انسان در جهان گذشته و امروز است و می تواند بهترین مسئولیت را در برابر جهان آینده ایفا کند.

وی با بیان اینکه در حزب ندای ایرانیان هدف مقدسی در چارچوب انقلاب اسلامی و قانون اساسی دنبال می شود، تاکید کرد: اما در این راستا معتقد هستیم که انسان و کرامتش در دست اندازی عده ای خودکامه نمی گنجد و بر این امر اعتقاد داریم که تکامل انسان قابل خرید و فروش نیست.

خرازی خاطرنشان کرد: آزادی مهمترین هدیه خداوند به انسان است اما نمی توان سخن از آزادی گفت و برای آن مرز تعیین کرد و یا حرف از اندیشه به میان آورد اما برای آن مرز گذاشت.

وی با اشاره به اینکه مردم بیدار و آگاه هستند و چگونه می توان در جهان امروز با مردم به صورت دوگانه برخورد کرد، افزود: آن کسانی که معتقد بودند رای مردم خس و خاشاک است به تاریخ پیوستند.

خرازی ادامه داد: باید این موضوع را بپذیریم که امروز نسل جوان نمی تواند پنهان در پس قصه های گنبد هفت افلاک زندگی کند و این نسل نیازمند شناخت و آگاهی است و مردم ایران شایسته بهترین های موجود در دنیا هستند.

رئیس شورای بنیاد ندای ایرانیان تاکید کرد: مردم ایران نمی خواهند منزوی زندگی کنند، دوست دارند با زندگی با عزت و عظمت داشته باشند و تراز ایران را در تراز جهانی قرار دهند.

وی ادامه داد: در حال حاضر مرزهای ایران فقط محدود به مرزهای جغرافیای سیاسی خود نیست بلکه مرزهای ایران از دریای مدیترانه، جلگه هند، باب المندب و آن سوی آسیای مرکزی و قفقاز گذشته است.

خرازی با بیان اینکه احزاب بستر و خمیر مایه وحدت و اعتماد ملی را به وجود می آورند، اظهار کرد: اگر بخواهیم زندگی بهروزی داشته باشیم باید با یکدیگر متحد شویم و در منافع ملی هرگز اختلاف سلیقه وجود نداشته باشد بلکه اعتماد به نظام و اتحاد مهمترین مولفه پیروزی ملت است.

وی خاطرنشان کرد: امروز که ایالت متحده آمریکا به دست تندروها افتاده، اروپا در سردرگمی بی پناهی خود قرار گرفته و عربستان دچار بدبختی شده است، ایران تبدیل به یکی از تاثیرگذارترین کشورها به دلیل نقش آفرینی جوانان شده است.

خرازی تصریح کرد: شناخت، درک و فهم منافع ملی یکی از مهمترین آموزه های احزاب است و از سوی دیگر احزاب دارای جایگاه و برنامه هستند.

 

خبر فارسی

نظرات کاربران