• کد خبر : 6375

سوسک‌های کرگدنی زیرخانواده‌ای از تیره سرگین‌چرخانان هستند. در بخش‌هایی از آسیا از این سوسک‌ها به عنوان حیوان خانگی استفاده می‌کنند.

به گزارش "گفتمان"
یکی از تفریحات کشاورزان تایلندی به جان هم انداختن همین سوسک هاست. هر کشاورز سوسک خود را زمین مبارزه می‌برد و سر مبالغ زیادی با هم شرط بندی می‌کنند.
تفریح عجیب تایلندی‌ها
تفریح عجیب تایلندی‌ها
تفریح عجیب تایلندی‌ها
تفریح عجیب تایلندی‌ها

 

 

خبر فارسی

نظرات کاربران