• کد خبر : 6420

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: با جذب ٣۴ میلیارد تومان بخش کثیری از مطالبات فرهنگیان استان تسویه حساب شد.

به گزارش "گفتمان"

عبدالله رحیمی افزود: بخش کثیری از مطالبات فرهنگیان که قرار بود به صورت اوراق خزانه تسویه شود با تلاش های مکرر به اعتبارات نقدی تبدیل و جهت پرداخت و تسویه حساب به استانها تخصیص داده شد.

وی گفت: با جذب حدود ٣۴میلیارد تومان توانستیم کلیه پاداش پایان خدمت، مرخصی ذخیره، کمک هزینه ازدواج و فوت، معوقه نیروهای قراردادی، معوقه حق التدریس های شاغل و آزاد تا پایان سال٩۴ و نیز معوقه مطالبات نیروهای سرباز معلم و حق التدریس های شاغل و آزاد در سال جاری و عمده مطالبات دیگر را در استان تسویه حساب کنیم.

رحیمی اظهار کرد: با جذب این میزان اعتبار بخش عمده ای از دغدغه های اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی و فرهنگیان استان کاهش یافت.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: امیدواریم با تداوم جذب اعتبارات بتوانیم در جهت رفع مشکلات فرهنگیان استان گام های موثر تری برداریم.

 
 
 

 

خبر فارسی

نظرات کاربران