• کد خبر : 7096

احمدعلی مسعود انصاری پسر خاله فرح پهلوی بعد از ازدواج فرح با محمد رضا شاه به دربار نزدیک شد و حتی با شاه بعد از فرار از ایران و رضا پهلوی فرزند بزرگ محمد رضا شاه همراهی و همکاری کرد. اما در نهایت به گفته خودش ایمان به خدا به کمکش شتافت و او را از آن خاندان دور کرد. بعد از دور شدن از خاندان پهلوی به تامل دوباره گذشته‌اش پرداخت. که این تامل رویکرد انتقادی و پرتوی است به گذشته تاریک خاندان پهلوی و اینکه قدرت مطلق چه فسادهای دارد. گفت‌وگو با احمدعلی مسعود انصاری در فضای صمیمی انجام شد هنوز شوخ طبع است و به رحمت خدا امیدوار و البته کمی با خصلت اشرافی. این گفت‌وگو را در ذیل می‌خوانید.

به گزارش "گفتمان"

دلیل ورود شما به دربار و نزدیکی با شاه چه بود؟
 
من به عنوان فامیل وارد دربار شدم و با دیگران این فرق را داشتم که بدون ترس حرفم را می‌زدم شاه فرد مذهبی بود و علاقمند بود تا یک فرد مذهبی نیز در دربار حضور داشته باشد تنها کسی که در دربار با من در زمینه مذهبی همکاری می‌کرد و بحث می‌کرد تیمسار ایادی بود که البته بهایی بود و عموما بقیه به رغم مسلمان بودن غیر مذهبی بودند فریدون جوادی به خدا توهین می‌کرد و من با او دعوا می‌کردم و در این بین فرح نیز از من حمایت می‌کرد و طرف مرا می‌گرفت.
 
حاشیه‌های عاطفی پیرامون شاه و فرح که گفته می‌شود هر کدام در مقطعی برای خود معشوقه داشتند تا چه حد به واقعیت نزدیک است؟
 
فرح در سن 20 سالگی با شاه که  40 سال داشت  ازدواج کرد تا اینکه بعد از مدتی که ازدواج فرح و شاه گذشت، شاه عاشق زنی به نام «گیلدا صوفی» معروف به «طلا» شد و  حتی ممکن بود که فرح را طلاق داده و با گیلدا  صوفی ازدواج کند  از آن به بعد فرح با فریدون جوادی  که دوست زمان تحصیل او بود رابطه نزدیکتری  را شروع کرد. من زمانی که متوجه شدم نزد مادر فرح رفتم و توصیه کردم که جلوی فرح را بگیرد دو تا از پسر عموهای فرح ، یحیی و کامران دیبا مستقیماً با فرح صحبت کردند و در دربار نیز همه می‌دانستند.فریدون جوادی چپی بود و هیچ اعتقادی به خدا نداشت و نفوذ بسیاری روی فرح پیدا کرد. تا زمانی که علم زنده بود با اقتدار نمی‌گذاشت فرح در حکومت دخالت کند و بعد از مرگ علم بود که فرح در سیاست صاحب نفوذ شد.
 
این سخنان شما یعنی دخالت مستقیم فرح و دوستان  او از جمله فریدون جوادی در سیاست؟
 
بله. این وقایع درست یکسال قبل از انقلاب رخ داد، این که می‌گویم، تقدیر است. فریدون جوادی چون نفوذ زیادی روی فرح پیدا کرده بود از این  قدرت خود استفاده کرد و بقیه افراد نزدیک به فرح به اندازه جوادی روی فرح نفوذ نداشتند حتی رضا قطبی که پسر دایی فرح است و به فرح خیلی نزدیک بود چنین جایگاهی را نزد فرح نداشت. فریدون جوادی از طریق فرح ارتش و ساواک را خنثی کرد تا شاه را ضعیف کنند و فرح و دوستانش حکومت را در اختیار بگیرند که در این راه موفق نشدند و امام خمینی توانست انقلاب را به پیروزی برساند. این افراد برای دین هیچ ارزشی قائل نبودند گمان می‌کردند اگر شاه ضعیف شود خودشان به قدرت می‌رسند. بنابراین فرح نقش اساسی در سقوط نظام شاهنشاهی بازی کرد.
 
شاه چه نظری نسبت به دوستان و اطرافیان فرح داشت؟
 
شاه علاقه‌ای به اطرافیان فرح نداشت.
 
آیا شما بعنوان یکی از نزدیکان و معتمدین شاه هیچگاه اشاره‌ای به این موضوع داشتید؟
 
متاسفانه خیر. روزی من و شاه در نوشهر قدم می‌زدیم شاه رو به من کرد و پرسید این کیست که نمی‌گذارد فرح شب‌ها زود برگردد که من نگفتم جوادی است اگر آن زمان می‌گفتم، شاید شاه امورات را بیشتر در دست می‌گرفت.

 

نظرات کاربران