• کد خبر : 7142

شرکت «BMDesign» از تهران با مسائل پیچیده ای که زندگی در محیط خشک همراه خود می آورد روبرو ست. این شرکت با بارندگی به میزان یک سوم میانگین جهانی و تبخیر سه برابر بیشتر، یک سیستم دو سقفه را برای حل مشکل کمبود آب ابداع کرده است. این سقف مقعر از یک سازه کاسه شکل ظریف بالای سقف گنبدی تشکیل شده است.

به گزارش "گفتمان"
آب باران از کاسه ها به مخازن خنک کننده می رود، درحالیکه فضای بین دو سقف گردش باد و سایه را فراهم می کند. این سیستم طراحی شده تا حتی کمترین مقدار باران را جمع آوری کند، آن را به قطره بزرگی تبدیل کرده و قبل از اینکه بخار شود از آن استفاده کند. مخازن خنک کننده که بین دیوارهای ساختمان قرار دارند به تنظیم دمای داخلی کمک می کنند. درنتیجه میزان انتشار کربن از دستگاه های تهویه هوا که در آب و هوای شدید ضروری است، کاهش می یابد.
 
آزمایش های اولیه با 60 مترمکعب آب که از سقف مقعری به مساحت 920 متر مربع برداشت می شود، بازده 60 درصدی این سیستم را نشان می دهد. این شرکت ایرانی تصمیم دارد تحقیقات خود برای حداکثر کردن بازده آینده را ادامه دهد. باتوجه به افزایش خشکی تا 30-40 سال آینده، فکر نوآورانه این شرکت به طور فزاینده ای برای زندگی راحت و کارآمد ضروری است.
 
 ساختمان هایی با سقف های کاسه ای
 
ساختمان هایی با سقف های کاسه ای 
 
ساختمان هایی با سقف های کاسه ای 
 
ساختمان هایی با سقف های کاسه ای 
 
ساختمان هایی با سقف های کاسه ای 
 
ساختمان هایی با سقف های کاسه ای 
 
ساختمان هایی با سقف های کاسه ای

 

نظرات کاربران