• کد خبر : 7644

تصاویر زیر از چند دهه زندگی پر فراز و نشیب آیت الله هاشمی رفسنجانی به ثبت رسیده است

به گزارش "گفتمان"
 
 
تصاویر آیت الله هاشمی رفسنجانی
 
تصاویر آیت الله هاشمی رفسنجانی
 
تصاویر آیت الله هاشمی رفسنجانی
 
تصاویر آیت الله هاشمی رفسنجانی
 
تصاویر آیت الله هاشمی رفسنجانی
 
تصاویر آیت الله هاشمی رفسنجانی
 
تصاویر آیت الله هاشمی رفسنجانی
 
تصاویر آیت الله هاشمی رفسنجانی
 
تصاویر آیت الله هاشمی رفسنجانی
 
تصاویر آیت الله هاشمی رفسنجانی
 
تصاویر آیت الله هاشمی رفسنجانی
 
 
 
 

 

خبر فارسی

نظرات کاربران