• کد خبر : 80

مصطفی ایزدی*

ترمیم کابینه یعنی رئیس‌جمهور به عنوان سکاندار دولت اراده و عزمش بر بهبود عملکرد و کارایی دولت است، دولتی که «تدبیر و عقلانیت» را پیشه کرده و عزم خود را بر حرکت بر مدار درایت و رفتارهای عقلایی گذاشته است.

اینکه دولت به فصل ترمیم کابینه رسیده است را باید به فال نیک گرفت. ترمیم همیشه یادآور اصلاح و بهبودی اوضاع است و بار معنایی مثبتی دارد. ترمیم کابینه یعنی رئیس‌جمهور به عنوان سکاندار دولت اراده و عزمش بر بهبود عملکرد و کارایی دولت است، دولتی که «تدبیر و عقلانیت» را پیشه کرده و عزم خود را بر حرکت بر مدار درایت و رفتارهای عقلایی گذاشته است.

این الگوهای رفتاری به وجه شاخص دولت یازدهم بدل شده است و در این راستا همه اعضای کابینه و مردان دولت ملزم به حرکت در این مسیر شده‌اند. در طول سه سال و اندی گذشته رئیس‌جمهور و کابینه‌اش تلاش کردند تا بر اساس نیازها و مطالبات مردم حرکت کنند؛ همان مطالباتی که مردم بر اساس آنها به رئیس‌جمهور منتخب‌شان رای دادند، همان خواست‌هایی که باید آنها را مبانی و اصول راهبردی دولت یازدهم خواند.

بر این اساس است که وقتی رئیس جمهور بخواهد دستی بر سر و روی دولت بکشد از آن استقبال خواهد شد. البته باید چند نکته را در این خصوص یادآور شوم: نخست اینکه دولت باید این تغییرات را زودتر در دستور کار قرار می‌داد و در ماه‌های باقیمانده تا انتخابات شاید وزرای جدید نتوانند به دلیل محدودیت زمان، سیاست‌های دولت در وزارتخانه متبوع خویش را پیش برند. دوم اینکه به نظرم تغییر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با وجود سابقه سیاسی و رویکردهای همسو با سیاست‌های دولت یازدهم، نه تغییر برای اصلاح امور که تغییر در برابر فشارهای مخالفان ممکن است تلقی شود و از این منظر پذیرش استعفای علی جنتی از سوی رئیس‌جمهور را در این شرایط به صلاح دولت نمی‌دانستم؛ چرا که این تغییر اگرچه با نیت ترمیم و اصلاح امور صورت گرفته است اما در سنگر مخالفان دولت جشن پیروزی را به راه انداخته است و این امر مخالفان را ترغیب می‌کند تا در ماه‌های پایانی دولت یازدهم در مقابل کابینه دولت تدبیر و امید سنگ‌اندازی کنند و با نیت تخطئه و تخریب دستاوردهای دولت از رویکردهای قهری دریغ نورزند.

نکته دیگر اینکه باید در راس این وزارتخانه‌ها افرادی روی کار آیند که بیشترین همراهی را با دولت در ماه‌های پایانی داشته باشند و بتوانند به سرعت مطالبات مردم را پیش برند و اگر تعللی در این امر خطیر اتفاق افتد طبیعتا نتیجه‌ای که به بار خواهد آورد نتیجه‌ای مطلوب برای مردم و دولت نخواهد بود.

باید گفت که انتخاب افراد مناسب در مسند وزارت فرایندی است که نیازمند صبوری و همراهی مردم با دولت است تا زیر فشارهای سنگین سیاسی مخالفان دولت که سودای قدرت در سر دارند، شعارهای دولت که منافع ملی برایش در اولویت نخست قرار دارد محقق شود. بر این اساس است که در ماه‌های پایانی دولت باید بیش از هر زمان دیگری تعامل و همسویی با دولت را پیشه کرد.

 

خبر فارسی

نظرات کاربران