• کد خبر : 55

«خلیفه بن حمد آل ثانی» امیر پیشین قطر امروز در سن 84 سالگی فوت کرد.

به گزارش "گفتمان" خلیفه بن حمد بن عبدالله بن قاسم بن محمد آل ثانی ششمین امیر قطر و یکی از فرزندان شیخ حمد بن عبدالله آل ثانی بود.

وی در سال 1972 به عنوان ولیعهد انتخاب شد و پس از انجام کودتای سفید علیه پسر عمویش، قدرت را در قطر به دست گرفت.

 

نظرات کاربران