• کد خبر : 2271

دوهفته نامه سیاسی - اجتماعی آیت ماندگار به مدیر مسئولی محمد آیتی و سردبیری امیرحسین مصلی نیمه اول و دوم هر ماه منتشر می‌شود.

به گزارش "گفتمان" در این شماره، آیت ماندگار به تحلیل ظهور ترامپ در کاخ سفید می‌پردازد: 

یائسگی دموکراسی در آمریکا! 

در همین رابطه علی ششتمدی طی گزارشی دونالد ترامپ را مرد وعده‌ها معرفی می‌کند و اکبر زمانی هم در یادداشتی از ظهور بنیادگرایی در  ایالات متحده می‌گوید.

در سوژه‌هایی متفاوت، امین فضلی کارشناس مسائل قومیتی از نبود دهقان فداکار می‌گوید با اشاره به اینکه بو قطار وصالدان حسرته گئدیر... احمد فشخورانی هم در مقاله‌ای به این سوال پاسخ می‌دهد که چرا فساد همچنان می‌تازد؟ همچنین "خراسان است اینجا" عنوان یادداشت علی رزاقی بهار است که به مسائل اخیر شهر مشهد می‌پردازد.

اما پرونده اصلی این نشریه پیرامون آلودگی هوا است: 

بازی با جان مردم! 

در این باب امیرحسین امیرفیض از لزوم استعفای مسئولین ذی‌ربط سخن به میان می‌آورد و مینا قدرتی در گزارشی پیرامون راهکارهای رفع آلودگی هوا می‌نویسد: از خودمان شروع کنیم! همچنین مهدی آیتی نویسنده سرمقاله این شماره نیز آلودگی هوا را ضعف مدیران و مسئولین می‌داند، محمدهادی جامعی نیز در یادداشتی می‌نویسد همه در قبال رفع آلودگی هوا مسئولیم.

از سوی دیگر دکتر آرش غریبی استاد فیزیک ذرات بنیادی در گفت‌وگو با آیت ماندگار از تجربه سوپ ترش ماهی و مزه قطب شمال می‌گوید! و در انتها حمایت از حقوق کودکان موضوع دیگر پرونده این نشریه است که با یادداشتی از شورش عزیزی با عنوان "دلایل کودک آزاری و سوء رفتار با کودک"به چاپ رسیده است.

دوهفته نامه سیاسی - اجتماعی آیت ماندگار به مدیر مسئولی محمد آیتی و سردبیری امیرحسین مصلی نیمه اول و دوم هر ماه منتشر می‌شود.

 

خبر فارسی

نظرات کاربران