• کد خبر : 246

با وجود اینکه در کشورهای مختلف جهان سن بازنشستگی متفاوت است به تدریج حداقل سن بازنشستگی در حال افزایش بوده و بین ۶۰ تا ۶۵ سال و یا بالاتر رفته است.

به گزارش "گفتمان" سن بازنشستگی در کشورهای جهان متفاوت است اما پیش تر حداقل سن بازنشستگی عمومی و قانونی در جهان ۵۵ سال درنظر گرفته شده بود و اگر شخصی تقاضا کند که پیش از رسیدن به سن بازنشستگی عادی بازنشسته شود، مقدار حقوق بازنشستگی کمتری دریافت خواهد کرد.

 اما با وجود اینکه در کشورهای مختلف جهان سن بازنشستگی متفاوت است به تدریج حداقل سن بازنشستگی در حال افزایش بوده و بین ۶۰ تا ۶۵ سال و یا بالاتر در حال افزایش است.

براساس پیش بینی هایی که در سال ۲۰۱۱ انجام شد در فاصله زمانی میان آوریل ۲۰۱۶ تا نوامبر ۲۰۱۸ سن بازنشستگی زنان افزایش یافته و به ۶۵ سال خواهد رسید؛ همچنین از دسامبر ۲۰۱۸ سن بازنشستگی برای مردان و زنان شروع به افزایش کرده تا جایی که تا اکتبر ۲۰۲۰ به ۶۶ سال خواهدرسید و بین سالهای بین ۲۰۲۶ و ۲۰۲۸ به ۶۷ سال افزایش خواهد یافت و پس از آن به طول عمر بستگی دارد.

 

کشورها با جوان ترین سن بازنشستگی
 
سن بازنشستگی در کشورهای مختلف 
 
۱- اسلوونی

میانگین سن بازنشستگی برای زنان: ۶۰.۶

میانگین سن بازنشستگی: ۶۱.۸

امید به زندگی: ۷۹.۵

 

 
 
سن بازنشستگی در کشورهای مختلف

 

۲- جمهوری چک

میانگین سن بازنشستگی برای مردان: ۶۳.۱

میانگین سن بازنشستگی برای زنان: ۵۹.۸

امید به زندگی: ۷۷.۶

سن بازنشستگی در کشورهای مختلف

۳- لهستان

میانگین سن بازنشستگی برای مردان: ۶۲.۳

میانگین سن بازنشستگی برای زنان: ۶۰.۲

امید به زندگی: ۷۶.۳

 

 
سن بازنشستگی در کشورهای مختلف

۴- یونان

میانگین سن بازنشستگی برای مردان: ۶۱.۹

میانگین سن بازنشستگی برای زنان: ۶۰.۳

امید به زندگی: ۸۰.۷

 

 
سن بازنشستگی در کشورهای مختلف

۵- ایتالیا

میانگین سن بازنشستگی برای مردان: ۶۱.۱

میانگین سن بازنشستگی برای زنان: ۶۰.۵

امید به زندگی: ۸۲.۲

 

 
 
سن بازنشستگی در کشورهای مختلف

۶- اتریش

میانگین سن بازنشستگی برای مردان: ۶۱.۹

میانگین سن بازنشستگی برای زنان: ۵۹.۴

امید به زندگی: ۸۱.۰

 

 
سن بازنشستگی در کشورهای مختلف

۷- مجارستان

میانگین سن بازنشستگی برای مردان: ۶۰.۹

میانگین سن بازنشستگی برای زنان: ۵۹.۶

امید به زندگی: ۷۴.۵

 
 
 سن بازنشستگی در کشورهای مختلف
۸- فرانسه

میانگین سن بازنشستگی برای مردان: ۵۹.۷

میانگین سن بازنشستگی برای زنان: ۶۰.۰

امید به زندگی: ۸۱.۶

 

 
 
سن بازنشستگی در کشورهای مختلف
۹- جمهوری اسلواکی

میانگین سن بازنشستگی برای مردان: ۶۰.۹

میانگین سن بازنشستگی برای زنان: ۵۸.۷

امید به زندگی: ۷۵.۳

 

 
 
سن بازنشستگی در کشورهای مختلف
۱۰-  بلژیک

میانگین سن بازنشستگی برای مردان: ۵۹.۶

میانگین سن بازنشستگی برای زنان: ۵۸.۷

امید به زندگی: ۸۰.۴

 

 
 
سن بازنشستگی در کشورهای مختلف

۱۱- لوکزامبورگ

میانگین سن بازنشستگی برای مردان: ۵۷.۶

میانگین سن بازنشستگی برای زنان: ۵۹.۶

امید به زندگی: ۸۰.۴

 

نظرات کاربران