• کد خبر : 9062

پایگاه جهانی مناطق حفاظت شده (Protected Planet) گزارش سال ۲۰۱۶ خود را در دسترس عموم قرار داده است.

به گزارش "گفتمان"

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در سال ۲۰۱۰، طرح راهبردی تنوع زیستی توسط اعضای کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) به تصویب رسید و از آن زمان توسط چند موافقتنامه چند جانبه محیط زیستی به عنوان یک چارچوب جهانی تنوع زیستی تایید شده است. در سال ۲۰۱۵، اعضای سازمان ملل متحد، دستور کار توسعه پایدار و اهداف توسعه پایدار (SDGs) را به تصویب رساندند.

این دو، مهم ترین تعهدات توسعه پایدار هستند که تاکنون توسط دولت ها در مجامع بین المللی ایجاد شده اند، و هر دو نقش مهمی در حفظ مناطق حفاظت شده دارند.

گزارش Protected Planet از محیط زیست در سال ۲۰۱۶، ارزیابی وضع مناطق حفاظت شده است تا به کمک دستیابی به اهداف تنوع زیستی و توسعه پایدار بیاید. تحقیقات و مطالعات برجسته ای برای تهیه این گزارش صورت گرفته و اکنون به عنوان نمونه ای از نقش مناطق حفاظت شده در حفاظت از تنوع زیستی و میراث فرهنگی ارائه می شود.

 

منبع خبر:

خبر فارسی

نظرات کاربران