• کد خبر : 12818

اعضای کمیسیون آموزش،تحقیقات و فن‌آوری در جلسه این هفته خود طرح استیضاح وزرای علوم و آموزش و پرورش را رسیدگی می‌کنند.

به گزارش "گفتمان"

 اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در جلسه روز یک‌شنبه کمیسیون قرار است یک نفر از اعضای کمیسیون را به‌ منظور عضویت در کارگروه شهروندی و حقوق آموزشی و فرهنگی انتخاب کنند.

همچنین در جلسه روز یکشنبه قرار است طرح استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناووری با حضور نمایندگان متقاضی استیضاح نیز بررسی شود.

فرهادی در این جلسه باید به سوالات شش نفر از نمایندگان مجلس پاسخ دهد.

رسیدگی به طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش با حضور نمایندگان متقاضی استیضاح نیز از دستورکارهای کمیسیون آموزش در روز سه شنبه است.

 

منبع خبر:

خبر فارسی

نظرات کاربران