• کد خبر : 1475

مافی با اشاره به سخنرانی های آزادانه احمدی نژاد در استان های مختلف گفت: باید از کسانی پرسید که اجازه سخنرانی به این اشخاص معلوم حال را می دهند، مطهری نماینده مردم است این رفتارها صحیح نیست.

به گزارش "گفتمان" پروانه مافی نماینده دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی در گفت و گو با برنا، در واکنش به لغو سخنرانی علی مطهری با بیان اینکه نمایندگان مردم اگر نتوانند رو در رو با مخاطبان خود سخن بگویند پس چرا راهی مجلس شده اند، گفت: این گونه رفتارها توجیح ندارد، وزیر کشور باید پاسخ دهد که چرا نماینده ای مانند آقای مطهری در یکی از استان ها با وجود هماهنگی و مجوز نمی تواند به سخنرانی بپردازد؟

او ادامه داد: نمایندگان باید به چنین رفتارهایی واکنش نشان دهند، امروز نوبت مطهری است و فردا شخص دیگری، ما رای را از مردم گرفته ایم و باید پاسخگو آنها باشیم.

این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس یاد آور شد: اگر در دولت قبل این اتفاق ها می افتاد کسی انتظار پاسخگویی نداشت، زیرا بر اعمال و رفتارها کنترلی از سوی دولت وقت نبود، اما دولت تدبیر و امید که پشتوانه رای مردمی را دارد باید مقابل این رفتارهای خودسرانه بایستد.

مافی با اشاره به سخنرانی های آزادانه احمدی نژاد در استان های مختلف گفت: باید از کسانی پرسید که اجازه سخنرانی به این اشخاص معلوم حال را می دهند، مطهری نماینده مردم است این رفتارها صحیح نیست.

 

خبر فارسی

نظرات کاربران