• کد خبر : 15665

سخنگوی شورای نگهبان با انتشار مطلبی با عنوان «واژه‌شناسی جدید!» در کانال تلگرامی خود به این گفته علی مطهری مبنی بر اینکه ارجاع ایرادات مجمع تشخیص به مصوبات برنامه ششم به مجلس از سوی شورای نگهبان بدون بررسی این ایرادات در شورا، بدعت و خلاف قانون اساسی است، واکنش نشان داد.

به گزارش "گفتمان"

عباسعلی کدخدایی در کانال تلگرامی خود چنین نوشت:

واژه شناسی جدید!
 «بدعت» یعنی آنچه در گذشته وجود داشته و شما عمل می‌کردید، اما امروز ناگهان شخصی خوشش نیامده و آن را  بدعت خوانده است، فارغ از اینکه چه استدلالی در پس آن وجود داشته است.

«عذر بدتر از گناه» یعنی اینکه کسی کار اشتباهی را مرتکب شده و شما باید به جای او عذر خواهی کنی؟! از این پس مطهرات را باید با آب کر شست! و طرفه آنکه هر اقدام قانونی چنان گناهی است که با آب کر هم پاک نمی شود و بایدش تا همه را عذر نهی.

پس در این فضای واژگونی الفاظ و معانی، بهتر آن باشد تا فرهنگ نامه‌ها را هفت آب بشوییم و طرحی نو دراندازیم، چونکه خاقان را میلی دیگر آمده است!

 

منبع خبر:

خبر فارسی

نظرات کاربران