• کد خبر : 16676

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با توجه به تصمیم به تشکیل ستادهای انتخاباتی در سراسر کشور، برای حوزه تهران بزرگ خود، آذر منصوری را به عنوان رییس ستاد انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر تهران انتخاب کرد

به گزارش "گفتمان"

آذر منصوری رییس ستاد انتخاباتی حزب اتحاد ملت در حوزه تهران بزرگ شد.

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با توجه به تصمیم به تشکیل ستادهای انتخاباتی در سراسر کشور، برای حوزه تهران بزرگ خود، آذر منصوری را به عنوان رییس ستاد انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر تهران انتخاب کرد.

پیشتر براساس مصوبه شورای مرکزی این حزب اصلاح طلب مقرر شده بود تا کلیه ستادهای انتخاباتی در تمامی مناطق حزب هماهنگ با شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان در انتخابات اردیبهشت ٩٦ فعالیت کنند.

 

منبع خبر:

خبر فارسی

نظرات کاربران