• کد خبر : 17575

دبیر کمیته میراث فرهنگی شورای شهر گفت:اداره مطلوب شهر نیازمند اعتماد به تجارب قبلی ،قانونگرایی،پاکدستی،تعهد به نظم تشکیلاتی و عقبه کارشناسی برای دفاع از حقوق شهروندان و کسب رضایتمندی مردم است.

به گزارش "گفتمان"

زهره آشتیانی دبیر کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران و کاندیدای پنجمین دوره انتخابات شورای شهر در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:

ما از نسل روزنامه نگارانی هستیم که همواره بزرگمردانی چون مرحوم احمد بورقانی اسطوره اخلاق و صبر ما بودند ، و نسل من آموختیم که همواره صادق و شفاف و اخلاق گرا باشیم چرا که آنچه با قلم می نویسیم انعکاس درونی مان است و باید خالص و مدبرانه باشد ، چون همان آیینه ای برای هدایت مردم خواهد شد . 

همواره در برهه های مختلف بزرگانمان توصیه کرده اند که در عرصه سیاست صبور باشیم و هیچ گاه اصل اخلاق را فراموش نکنیم که صداقت ، شفافیت و اخلاق ویژگی کار تشکیلاتی و سیاسی است . 

اما آنچه امروز بر روزگار ما حادث شده جدای از آن نصایح مدبرانه و پدرانه است . 

گویی عرصه سیاست ایران دیگر مرزبندی شفافی ندارد و عده ای صرفا برای انکه در حلقه اصلی قرار گیرند و برای تکیه زدن بر کرسی که مردم به او می بخشند ، مرزهای اخلاق را فراموش کرده و تخریب و عنادورزی پیشه میشود ! 

گاهی عده ای برای حصول نتیجه مطلوب خود به بلندگویی برای مذمت دیگران و اثبات خود تبدیل می شوند ، و فراموش می کنند که نفی دیگران و اثبات خود دیگر سیاستی نخ نما برای کسب قدرت شده است ، چرا که مردم اکنون ناظرانی دقیق بر عملکرد و رفتار کسانی هستند که در معرض انتخابشان قرار می گیرند . 

کلانشهر تهران دیگر تاب ندارد تا در محک آزمایش رویه های سیاسی شناخته شده ای قرار گیرد که مدیریت بحرانش را به بحران مدیریت تبدیل می سازد ، بلکه باید با اعتماد به تجارب قبلی ، قانونگرایی ، پاکدستی ، تعهد به نظم تشکیلاتی و عقبه کارشناسی سیاستگذارانی متعهد برای بهبود وضع موجود ، دفاع از حقوق شهروندی و کسب رضایتمندی مردم باشیم . 

فراموش نکنیم که در سایه غفلت از انچه به شهر می گذرد پلاسکوهای شهرمان فرو خواهد ریخت و همه در قبال مردم مسئولیم . 

به نظر می رسد که گردش نخبگان و اعتماد به نسل نواندیش جوان و بهره گیری از مدیریت ریسک ناپذیر زنان برای اداره شهر می تواند نوید بخش امیدی برای تغییر شهر مردم باشد ، و پیشنهاد می کنم که به ساختن فضایی حمایتگر از یکدیگر برای بهبود اداره مطلوب شهر بیاندیشیم تا آنکه انرژی هایی بسیار صرف اطلاع رسانی ساختگی و غلط نسبت به همدیگر داشته باشیم که شاید خود را برتر جلوه دهیم.

برای تمیز مرزهای اخلاق از سیاست باید همه پشتیبان شایستگانی باشیم که می توانند شورایی پاک برای شهر مردم تشکیل دهند .

 

خبر فارسی

نظرات کاربران