• کد خبر : 17843

وکیل‌مدافع سازمان تامین اجتماعی گفت: بعلت بازنشسته شدن قاضی رسیدگی کننده شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر قاضی جدید به پرونده رسیدگی می‌کند.

به گزارش "گفتمان"

مجتبی نظری گفت: بعلت بازنشسته شدن قاضی رسیدگی کننده شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر قاضی جدید به پرونده رسیدگی می‌کند.

وکیل‌مدافع سازمان تامین اجتماعی گفت : این پرونده مربوط به تحصیل مال نامشروع و تصرف غیر قانونی است که قاضی باید رای نهایی را صادر کند.

 

 

خبر فارسی

نظرات کاربران