• کد خبر : 21293

ضمن اعلان انصراف از این امر ، آرزوى توفیق و سربلندى همه عزیزان در خدمت به شهروندان عزیز شهرمان را مسئلت مى نمایم

به گزارش "گفتمان"

مهندس علی اشراقی طی متن کوتاهی نوشت:

از لطف  و حسن اعتماد ریاست محترم شوراى اسلامى شهر تهران و بعضى از اعضاء محترم شورا که خواهان معرفى اینجانب به عنوان سرپرست شهردارى تهران مى باشند ، تشکر و قدردانى نموده، ضمن اعلان انصراف از این امر ، آرزوى توفیق و سربلندى همه عزیزان در خدمت به شهروندان عزیز شهرمان را مسئلت مى نمایم   

                                                          على اشراقى

 

خبر فارسی

نظرات کاربران