• کد خبر : 2962

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید توجه کرد که انضباط و آرامشی که قرار بود در پناه قرارداد سایس - پیکو شکل گیرد از ابتدا دچار سقط جنین شد و هیچ گاه نتوانست ره‌آوردی برای امنیت پایدار منطقه داشته باشد.

علی لاریجانی در نخستین کنفرانس امنیتی تهران که صبح امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: از دیرباز به چند علت منطقه ما مدنظر بوده است. نخست، بخش قابل توجهی از انرژی در این منطقه است به نحوی که بیش از یک سوم نفت جهان و ۱۵ درصد صادرات گاز از این منطقه است و دوم آنکه این منطقه محل تلاقی سه قاره مهم اروپا، آسیا و آفریقا است.

غرب آسیا محل کشمکش‌های بین‌المللی در ادوار مختلف بوده است

او با بیان اینکه وجود آبراهه‌های مهم و دسترسی به آب‌های آزاد و بزرگ و نیز وجود کانون‌های اصلی مد نظر مسلمانان در این منطقه از دیگر ویژگی‌های غرب آسیا است، اظهار داشت: به دلیل وجود این شرایط صاحب‌نظران این منطقه را قلب زمین می‌نامند. غرب آسیا به این علت محل کشمکش‌های بین‌المللی در ادوار مختلف بوده است و جنگ‌های گوناگونی با رویه‌های مختلف در این منطقه رخ داده است. 

رییس قوه مقننه ادامه داد: امروز نیز کشمکش‌هایی از جنس متفاوت در منطقه غرب آسیا دیده می‌شود. غرب آسیا امروز در به هم ریختگی امنیتی نسبتا شدیدی به سر می‌برد. 

قرارداد سایس - پیکو نتوانسته به انضباط امنیتی منجر شود

لاریجانی با یادآوری قرارداد سایس - پیکو خاطرنشان کرد: قرارداد سایس - پیکو میان فرانسه و انگلیس برای تشکیل کشورها و مرزبندی‌های قراردادی براساس نظم وستفالیایی از حدود صد سال پیش تاکنون نتوانسته به انضباط امنیتی منجر شود و نه فقط آرامشی خلق نکرد که جنگ‌های پی در پی چه از جنس مبارزه با خلق دروغین رژیم صهیونیستی و چه جنگ‌های نیابتی کنونی و مهمتر از آن احساس ناامنی در منطقه و سرنوشت آن و بی‌اعتمادی به قدرت‌ها را در برداشته است. 

ریشه‌های فرهنگی منطقه، سلطه‌گری اسرائیل را هضم نمی‌کند

او تاکید کرد: ریشه‌های فرهنگی منطقه، سلطه‌گری رژیم صهیونیستی را نه تنها هضم نمی‌کند بلکه اصل وجود آن را نیز تحمیلی می‌داند. 

رئیس مجلس با بیان اینکه در تحلیلی کلی ریشه بهرهم ریختگی امنیتی را می‌توان در چند عامل مهم دسته‌بندی کرد، ابراز داشت: تضاد راهبردی میان قدرت‌های بزرگ در تفوق قدرت رژیم صهیونیستی در منطقه با خواست ملت‌های مسلمان منطقه یکی از این عوامل است. 

لاریجانی اضافه کرد: هر چند دولت‌ها بازیگری در این مسئله داشته باشند اما ریشه‌های فرهنگی منطقه برای مسلمانان نه تنها این سلطه‌گری رژیم دروغین را قابل هضم نمی‌کند بلکه وجود آن را تحمیلی و قابل پذیرش نمی‌داند.

استفاده قدرت‌های بزرگ از تروریسم از عوامل برهم ریختگی غرب آسیا است

او با یادآوری دیگر ریشه‌های برهم ریختگی امنیتی در غرب آسیا ابراز داشت: استفاده استراتژیک قدرت‌های بزرگ و برخی قدرت‌های منطقه‌ای از تروریسم در جهت منافع یا حوزه نفوذ یا درگیرکردن حریف از عوامل دیگر است که از نحوه مبارزه با اشغال افغانستان توسط شوروی سابق این استراتژی دنبال شد تا اشغال عراق و لیبی و امروز در سوریه و یمن و عملاً این استراتژی به گسترش تروریسم دامن زد.

رییس قوه مقننه با بیان اینکه بی‌توجهی به پدیده هوشیاری سیاسی در مردم به‌خصوص جوانان و بهره جستن از روش‌های فرسوده قهرآمیز گذشته در ساماندهی نظم جدید از دیگر عوامل است، بیان کرد: این نبود فهم هم در نسخه‌های درمانی قدرت‌های بزرگ دیده می‌شود و نظیر آن کاری بود که در افغانستان، عراق و لیبی انجام دادند و هم در دولت‌های منطقه که بدون توجه به پدیده نوظهور هوشیاری سیاسی، روش‌های کهنه را در برقراری امنیت دنبال می‌کنند.

سایس - پیکو امروز انرژی ساماندهی نظم امنیت‌زا را ندارد

لاریحانی در با اشاره به ویژگی های دموگرافیک غرب آسیا عنوان کرد: جمعیت این منطقه از ۱۷۰ میلیون نفر در سال ۱۹۷۰ به ۵۰۰ میلیون نفر در سال ۲۰۱۵ رسیده و هرم سنی جمعیت منطقه، جوان است و این نیروی جوان به دلیل تحصیلات و ارتباطات جدید در خصوص سرنوشت خود هوشیاری سیاسی دارد و قالب‌های نو را می‌طلبد. 

او با بیان اینکه باید توجه کرد که انضباط و آرامشی که قرار بود در پناه قرارداد سایس - پیکو شکل گیرد از ابتدا دچار سقط جنین شد و هیچ گاه نتوانست ره‌آوردی برای امنیت پایدار منطقه داشته باشد؛ یادآور شد: قرارداد سایس - پیکو در درون خود تناقضات فرهنگی، قومی و سیاسی زیادی داشت لذا نه در گذشته پایگاه امنیتی منطقه بود و نه امروز انرژی ساماندهی نظم امنیت‌زا را در بردارد.

 

خبر فارسی

نظرات کاربران