• کد خبر : 2981

سیدعمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و هیأت همراه لحظاتی قبل با رهبرانقلاب دیدار کردند.

به گزارش "گفتمان" اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود

خبر فارسی

نظرات کاربران