• کد خبر : 880

در حالی انتخابات کمیسیون حقوق بین‌الملل عالی‌ترین مرجع جهانی به اتمام رسید که نماینده ایران باز هم به واسطه کارشکنی سعودی‌ها از کسب کرسی این نهاد باز ماند.

به گزارش "گفتمان" انتخابات مربوط به تعیین 34 حقوقدان عضو کمیسیون حقوق بین‌الملل وابسته به مجمع عمومی سازمان ملل متحدچندی پیش به پایان رسید.
جمشید ممتاز، حقوقدان ایرانی که از سوی کشورمان برای عضویت در کمیسیون حقوق بین‌الملل نامزد شده بود، نتوانست در میان 7 حقوقدانی قرار بگیرد که از گروه کشورهای آسیایی و پاسفیک صاحب بیشترین آرا شدند. او در این انتخابات 114 رای کسب کرد.
حقوقدان ژاپنی صاحب 148 رای شد. او بیشترین رای را از گروه کشورهای آسیایی و پاسیفیک به دست آورد. حقوقدان کشورهای هند، اردن، چین، کره و قطر به ترتیب حائز 116، 146، 146، 136و 128 شدند.

 
کمسیون حقوق
 وظیفه کمیسیون حقوق بین الملل چیست؟
 
کمیسیون حقوق بین‌الملل، وظیفه تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل را برعهده دارد. بسیاری از کنوانسیون‌های مهم بین‌المللی از سوی این کمیسیون تدوین شده است.
این کمیسیون متشکل از 34 حقوقدان بین‌الملل برجسته از سراسر جهان است که عضویت اعضای دوره حاضر در پایان سال 2016 خاتمه می‌یابد.
 حقوقدانان عضو این کمیسیون از سوی دولت‌ها نامزد می‌شوند اما پس از عضویت در آن، نماینده دولت خود به شمار نمی‌آیند. مدت عضویت اعضا در این کمیسیون 5 سال است که مطابق با تقسیم‌بندی جغرافیایی زیر انتخاب می‌شوند:
الف) 8 حقوقدان از کشورهایی آفریقایی؛
ب) 7 حقوقدان از کشورهای منطقه آسیا پاسیفیک؛
پ) 3 حقوقدان از کشورهای اروپای شرقی؛
ت) 6 حقوقدان از کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب؛
ث) 8 حقوقدان از اروپای غربی و دیگر کشورها؛
ج) یک حقوقدان از کشورهای آفریقایی یا کشورهای اروپای شرقی که به طور چرخشی انتخاب می شوند؛
چ) یک حقوقدان از منطقه آسیای پاسفیک یا آمریکای لاتین و کارائیب که به طور چرخشی انتخاب می شوند
بنا به ماده 2 اساسنامه کمیسیون حقوق بین‌الملل، حقوقدانانی که از سوی دولت‌ها برای عضویت در این نهاد مهم نامزد می‌شوند باید چهره‌های شناخته شده‌ای در حقوق بین‌الملل باشند. همچنین هیچ دولتی نمی‌تواند در یک دوره، 2 عضو در کمیسیون داشته باشد.
 
جمشید ممتاز از سوی کشورمان و برای منطقه آسیا پاسفیک نامزد شده بود.
 
 
کمسیون حقوق
جمشید ممتاز کیست؟
 
 جمشید ممتاز حقوق دانی است که در پرونده موسوم به «سکوهای نفتی» که از سوی ایران علیه آمریکا در دادگاه لاهه در سال 1992 مطرح شد، یکی از وکلای کشورمان به شمار می‌آمد.
این پرونده به شکایت ایران از آمریکا به دلیل حمله جنگنده‌های آمریکایی به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس در ماه‌های پایانی جنگ تحمیلی مربوط می‌شد.
وی پیشتر در سال‌های 2001 تا 2006 موفق شده بود به عضویت کمیسیون حقوق بین‌الملل درآید و در سال پایانی این دوره (2005) از سوی 33 حقوقدان دیگر این نهاد به عنوان رئیس کمیسیون حقوق بین‌الملل برگزیده شد. حقوق سلاح‌های کشتار جمعی و همچنین حقوق بشردوستانه بین‌المللی، مهمترین تخصص‌های ممتاز به شمار می‌آیند. 

 

خبر فارسی

نظرات کاربران