• کد خبر : 46

عکاس و گردشگر بلژیکی که اخیرا به ایران سفر کرده، سخت تاثیر مهمان نوازی و فرهنگ غنی کشورمان قرار گرفته و در گزارشی مصور گوشه ای از آنچه او را شگفت زده کرده به تصویر کشیده است

xtkd7IiG57E88NFNQqzm0a7PA0EDig6O0uqxzYqkUK3CcfxMYKravCUlHcQE0c1QRtwHNE3ujvHOdPto8W349HmkZ5WrbfwRUkA6CnI5G43El7G70gJJbeQsQVnj5eN6LuXMQVnj5eN6LuXMuD8WuPpD31wHqhXGqtFmcgKZPLp1DqnFFAjo

نظرات کاربران