پس از یک رقابت طولانی، سخت و نفسگیر در کمال ناباوری جهان و بهت رسانه ها دونالد ترامپ نامزد جنجالی جمهوری خواه موفق شد رئیس جمهور ایالات متحده شود.

با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ و معاونش در گردهم‌آیی جمهوری‌ خواهان در نیویورک حاضر شدند و اعلام پیروزی کردند. بعد از سخنان معاون ترامپ خود وی در جمع هوادارانش در نیویورک حاضر شد و سخنرانی پیروزی خود را به همراه خانواده‌اش  قرائت کرد.

در زیر نگاهی می اندازیم به عکس های رویترز از رقابت انتخاباتی دونالد ترامپ از انتخابات درون حزبی تا پیروزی نهایی و به دست آوردن کلید کاخ سفید.
 
 تصاویر : ترامپ از انتخابات درون حزبی تا کلید کاخ سفید
 
 تصاویر : ترامپ از انتخابات درون حزبی تا کلید کاخ سفید
 
 تصاویر : ترامپ از انتخابات درون حزبی تا کلید کاخ سفید
 
 تصاویر : ترامپ از انتخابات درون حزبی تا کلید کاخ سفید
 
 تصاویر : ترامپ از انتخابات درون حزبی تا کلید کاخ سفید
 
 تصاویر : ترامپ از انتخابات درون حزبی تا کلید کاخ سفید
 
 تصاویر : ترامپ از انتخابات درون حزبی تا کلید کاخ سفید
 
 تصاویر : ترامپ از انتخابات درون حزبی تا کلید کاخ سفید
 
 تصاویر : ترامپ از انتخابات درون حزبی تا کلید کاخ سفید
 
 تصاویر : ترامپ از انتخابات درون حزبی تا کلید کاخ سفید
 
 تصاویر : ترامپ از انتخابات درون حزبی تا کلید کاخ سفید
 
 تصاویر : ترامپ از انتخابات درون حزبی تا کلید کاخ سفید
 
 تصاویر : ترامپ از انتخابات درون حزبی تا کلید کاخ سفید
 
 تصاویر : ترامپ از انتخابات درون حزبی تا کلید کاخ سفید
 
 تصاویر : ترامپ از انتخابات درون حزبی تا کلید کاخ سفید
 
 تصاویر : ترامپ از انتخابات درون حزبی تا کلید کاخ سفید
 
 تصاویر : ترامپ از انتخابات درون حزبی تا کلید کاخ سفید
 
 تصاویر : ترامپ از انتخابات درون حزبی تا کلید کاخ سفید
 
 تصاویر : ترامپ از انتخابات درون حزبی تا کلید کاخ سفید
 
 تصاویر : ترامپ از انتخابات درون حزبی تا کلید کاخ سفید
 
 تصاویر : ترامپ از انتخابات درون حزبی تا کلید کاخ سفید
 
 تصاویر : ترامپ از انتخابات درون حزبی تا کلید کاخ سفید
 
 تصاویر : ترامپ از انتخابات درون حزبی تا کلید کاخ سفید
 
 تصاویر : ترامپ از انتخابات درون حزبی تا کلید کاخ سفید
 
 تصاویر : ترامپ از انتخابات درون حزبی تا کلید کاخ سفید
 
 تصاویر : ترامپ از انتخابات درون حزبی تا کلید کاخ سفید

 

 

کد خبر: 803