• کد خبر : 6484

یک جوان آمریکایی، برای خواستگاری از دختری نیویورکی، درخواست خود را بر آسمان نوشت.

به گزارش "گفتمان"
مردم نیویورک در حالی که از این اقدام بی سابقه به شگفت آمده بودند، همگی چشم به دختر دوختند تا واکنش او را ببینند.
 
دختر که مانند دیگر مردم نیویورک از این واقعه به وجد آمده بود، سرانجام به این درخواست رمانتیک پاسخ مثبت داد و تماشاگران از پاسخ مثبت او شادمان شدند.
 
 
 
عکس/ عجیب ترین خواستگاری جهان

عکس/ عجیب ترین خواستگاری جهان
 

 

نظرات کاربران