• کد خبر : 776

فدراسیون فوتبال اطلاعیه ای را در خصوص اخبار منتشر شده درباره تعطیلی آکادمی صادر کرد.

به گزارش "گفتمان"  متن اطلاعیه به شرح زیر است:
 
از حدود سه ماه گذشته کارگروه ویژه ارتقاء فوتبال کشور به جهت همگرایی بین کمیته های جوانان، آموزش، فنی و توسعه و آکادمی ملی فوتبال تشکیل و تاکنون 5 جلسه عمومی و تخصصی برگزار شده است. هدف آن ایجاد هماهنگی جامعه در ارتباط با فعالیتهای توسعه فوتبال، استعدادیابی، همگرایی فنی و  جلوگیری از فعالیتهای موازی است و در این ارتباط آخرین متددها و برنامه های فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا و توسعه های سازمان آنها، مد نظر قرار گرفته و مقرر شده است که ضمن بازنگری در شرح وظایف و فعالیتهای بخش های مختلف، فدراسیون در امور پایه،  روش های نوین و کیفی را مورد برنامه ریزی و توجه قرار دهد.
 
بر همین اساس قرار نیست که آکادمی ها به ویژه آکادمی ملی فوتبال تعطیل شوند بلکه قرار است روش ها و متدهای نوین و ساز کارهای بهتر و توسعه ای با هدف بهره برداری مناسب و بیشتر انجام شود. آسیب شناسی جشنواره ها و فعالیتهای مختلف تاکنون صورت گرفته است و نقاط ضعف و قوت استخراج شده و در این مسیر بهینه سازی مد نظر قرار گرفته است. بدون شک تغییر مدیریتی احتمالی در ساختارها و بخش های مختلف به معنی توقف و تعطیلی بخش های مختلف نیست بلکه فدراسیون فوتبال د رنظر دارد اهداف و برنامههای خود را در زمینه ارتقا آکادمی ملی فوتبال به انجام برساند.
 
لازم به توضیح است، فدراسیون فوتبال در مورد ساختارها و بحث سخت افزاری با توجه به وجود زمینهای موجود در کمپ تیم های ملی و بهبود وضعیت و افزایش امکانات با قدرت هر چه بیشتر فعالیت می کند.


 

نظرات کاربران