کربلای معل میزبان میلیون ها زائری است که روزهای گذشته با پای پیاده قدم به جاده ها گذاشته بودند.

کد خبر: 1425