جشنواره بالن ها درحمایت از کودکان محاصره شده فوعه و کفریا سوریه جمعه شب باحضور مردم درپارک تفریحی بش قارداش بجنورد برگزارشد.

جشنواره بالن ها درحمایت از کودکان محاصره شده فوعه و کفریا سوریه جمعه شب باحضور مردم درپارک تفریحی بش قارداش بجنورد برگزارشد.

 

 

 

کد خبر: 21206